Kravspecifikationer - udbud

Få sat de rigtige krav første gang! Vima kan lave din tekniske kravspecifikation til juristerne og vejlede din materielansvarlige styregruppe til de rigtige valg. Alt for ofte må vi se dårlige løsninger eller sågar udbud må gå om, da det ikke er specificeret tydeligt nok, hvad produktet skal indeholde.  Vima hjælper med dannelsen af kravspecifikationer i et sprog og layout, som lastbil/trailer leverandøren lettere kan omsætte til tilbud. 
Fordelen er flere vil byde, da kravspecifikationen fremstår overskuelig + det er tydeligt hvad der bydes på. Leverandøren har nu lettere ved at ramme det pris billige tilbud, uden at skulle sikre sig mod uforudsete udgifter. 

I samarbejde kan der afholdes markedsundersøgelser. Ny input og idéer direkte fra producenterne har mulighed for at komme til udtryk og løfte jeres forretning. 
Vima tilbyder afholdelse-indkaldelse og overblik på opgaven, så I kan koncentrere jer om dagligdagen og stadig sikre markedet bliver hørt uden at afsætte resurser.

Kontakt konsulent Kenni Haaeman for en uforpligtende snak på: +45 23293146 - info@vima.dk  
Vima tilbyder:
  • Markedsundersøgelser
  • kravspecifikation til juristerne
  • Vejledning i løsninger
  • Analyse af virksomhedens behov
  • Gennemgang af indkomne udbud
  • kontrol af udbudte løsning også kan implementeres i driften.